top of page

RE-VIVALS

The collection was created from outdated jackets that have never tasted love before. With a new design and a reasonable price, we believe these jackets are to be felt with love for the first time.

We consider that old furs should not only be thrown out but reused. We have a whole collection that brings again a new life and new design to the old coats.

This is how we think that a modern fur studio will help save the environment.

Become a loving owner of a unique transformed fur jacket.

Kollektionen skapades från omoderna jackor som har aldrig fått smaka på kärlek innan.Med  en ny design och ett rimligt pris hoppas dessa jackor på att känna sig älskade för första gången.

Vi anser att gamla pälsar ska  inte bara slängas ut, utan återanvändas. Vi har därför en hel kollektion som återvänder och ger oönskade pälsar ett nytt liv.

Det är så vi tycrer att en modern pälsateljé ska hjälpa till att rädda miljön.

Bli en kärleksfull ägare till en unik förvandlad pälsjacka.

bottom of page